ආධාරක-බැනරය

Softel ගැන

SOFTEL හි OLT ONU R&D මධ්‍යස්ථානය සහ නිෂ්පාදන වැඩමුළුව වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

අපගේ EDFA සහ ඔප්ටිකල් සම්ප්‍රේෂක වැඩමුළුව මාර්ගගතව නැරඹීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

Softel CommunicAsia 2022 Fairs වලට සහභාගී වේ

කර්මාන්තශාලා වෙඩි තැබීම |මයික්‍රෝ ටියුබ් ෆයිබර් පීඑල්සී ස්ප්ලිටර් සඳහා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය

ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත EDFA හි පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය ඉගෙන ගැනීමට Softel's Workshop වෙත පිවිසෙන්න